Lyset i arkitekturen

 

Lyset er grundlaget

Lyset har nogle ualmindeligt fantastiske evner. Lys er nemlig grundlaget for alt liv og med lys kan vi skabe rum.

Forskning viser, at vi mennesker generelt opholder os 90 % af vores tid indendørs. Dermed bliver det arkitekturen, der danner rammen om vores livsudfoldelse og med arkitekturen følger også lyset eller manglen på lys, hvilket er tankevækkende, idet lys ofte tages for givet og ikke gives megen opmærksomhed ud over lampens design eller vinduets placering.

Når rummene således er det primære sted, mennesker lever livet, er det vigtigt, at vi i højere grad sætter mennesket i centrum i vores arkitektur og i vores indretning af bygninger. Et af de vigtigste områder i feltet mellem byggeri og menneske er lyset i byggeriet – både dagslys og kunstigt lys. Med lysets transformerende evner kan lyset skabe vores rum. Det sker, når lyset opstår i mellemrummet og laver de skygger, der definerer rummet og objekterne deri. Den rette type belysning kan via lys og skygge definere rummet og fremhæve rummets funktioner og aktiviteter og skabe de ønskede stemninger og atmosfærer. Men vigtigst er dog menneskets behov for lys.

Lysets transformerende evner

Når lyset skaber rummet, er det fordi lyset opstår i mellemrummet og laver de skygger, der definerer rummet og objekterne deri. Den rette type belysning kan derfor få et lille rum til at virke større og et stort rum til at virke mindre. Derudover kan lyset fremhæve rummets funktioner og aktiviteter og skabe stemninger og atmosfærer. Men vigtigst er dog menneskets behov for lys.

Lysets effekt på vores sundhed

Nyere forskning har påvist, at for et menneske kan være velfungerende og have et sundt helbred, skal det indre biologisk ur fungere, for at kroppens celler kan kontrolleres, repareres eller udskiftes med nye celler. Så for at de livsnødvendige processer kan finde sted, er det vigtigt, at vores hjerne oplever dagslys rytmnen – også når vi primært lever indendørs. Det kan vi til dels opnå ved aktivt at bruge lyset.

Inde i vores hjerner er der en samling af op mod 50.000 små nervekerner, der sender signaler til kroppens organer baseret på det lys, øjet ser. På den måde synkroniseres alle organernes døgnrytme.

Forskellige lystoner skaber forskellige stemninger og reaktioner i vores krop og sind. Der er evidensbaseret forskning, der påviser, at mennesker er særlig følsomme for morgen- og aftenlyset. Det er nemlig det orange aftenlys, der får hjerne til at udskille hormonet melatonin, så vi bliver søvnige. Det klare morgenlys sætter lidt mere fart på hjernens ur og hjælper os til at holde koncentrationen i løbet af dagen.

Sæt mennesket & aktiviteten i centrum

Udover at lyset påvirker vores krop og sind, så påvirker lyset også måden hvorpå vi oplever vores opgivelser – herunder de rum vi er i. Et nøgternt hvidt rum kan ændres til et personligt og behageligt rum blot ved hjælp af belysningen.

Når vi skal belyse et rum, bør vi derfor sætte os ud over standardløsninger og i stedet sætte mennesket og aktiviteten i centrum og derudfra vælge den rette belysning.

Atmosfæredesign

Derfor er det også vigtigt, at vi har fokus på atmosfæredesign. Atmosfæredesign er en designfilosofi, der sætter mennesket og dets behov i centrum, ud fra en forståelse for, at vores omgivelser betyder noget for vores liv. Det handler om at forbinde os til vores omgivelser og stimulerer os fysisk og mentalt. Via et atmosfæredesign kan vi således formgive oplevelsen af rummet, og de følelser vi får, når vi er i rummet.

Atmosfæren opstår i mellemrummet mellem objekter og mennesker, det selvsamme mellemrum som lyset fungerer i. I det mellemrum skaber og ændrer lyset atmosfæren i rummet. Ved at lade lyset skifte nuance, styrke og bevægelse, kan lyset understøtte os i vores tidsfornemmelse igennem døgnrytmen og understøtte en forbedring af vores aktiviteter.

Vores kroppe er i dialog med vores omgivelser

Lyset har så stor indflydelse på vores mentale og fysiske tilstand, fordi vores kroppe altid er i instinktiv dialog med vores fysiske omgivelser. Vi sanser nemlig vores omgivelser, før vores bevidsthed registrerer dem. Efterfølgende betyder det, at det, vores krop har registreret, det skaber vores tanker og følelser.

Hvis vi sætter mennesket i centrum i vores arkitektur og i vores indretning af bygninger – blandt andet igennem atmosfæredesign og arkitekturpsykologi, ser jeg mulighed for, at vi i langt højere grad får nogle velfungerende mennesker og bygninger. Du kan hurtigt prøve selv at blive opmærksom på lysets betydning for dig – Mærk efter, der hvor du sidder lige nu. Hvordan får omgivelserne og lyset dig til at have det og kunne det forbedres?

 

En tur i naturen er sundt

SAMSUNG CSC
SAMSUNG CSC

Jeg er dagligt en tur ude i naturen, når jeg kommer hjem fra mit job inde i den nærliggende storbys centrum, og jeg har igennem årene lagt mærke til, hvor vigtig og hvor meget naturen betyder for mig og mit velbefindende. Jeg har gang på gang erfaret, at den har enorm stor betydning for både min mentale og min fysiske sundhed.

Det er jeg ikke den eneste, der har fundet ud af. Faktisk har utallige undersøgelser påvist naturens positive påvirkning af os på stort set alle planer. Bl.a er det påvist, at ophold i naturen giver os en særlig lykke følelse, der er anderledes end for eksempel den lykkefølelse, der er forbundet med vores samvær med vores familie, venner og hjem.
Undersøgelser viser også, at naturen påvirker vores trivsel idet der, når vi opholder os i naturen, opstår forbindelser i vores hjerne, der giver os en bredspektret positiv mental sundhed.
En af årsagerne til dette er, at vores følelsesmæssige reaktioner i hjernen, når vi er i naturen, er anderledes end nogen anden psykologisk forbindelse i vores sind, idet den kan give os en lykke følelse uanset andre psykologiske faktorer.

Et 30 dage langt eksperiment foretaget i England med mere end 18.500 mennesker viser, at de positive effekter ved at opholde sig og være aktiv i naturen og for eksempel fodre fugle eller plante blomster, holder sig i vores krop og sind i flere måneder efter aktiviteten.

Dr.Mc Robert, der foretog eksperimentet, fastslår at naturen ikke er et mirakel der egenhændigt kan kurere sygdomme, men ved at interagere med naturen, bruge tid derude, opleve den og værdsætte, den kan vi opnå de fordele, at vi bl.a føler os lykkeligere, gladere og sundere.

Hans partner Dr. Miles Richardson peger på de allerede eksisterende undersøgelser, der viser, at ophold i naturen kan reducere unormalt højt blodtryk, luftvejs og hjerte-kar sygdomme. Nedsætte angst og styrke koncentrationsevnen og den mentale udholdenhed.
Og her til sidst nævner jeg, den i denne sammenhæng her på siden – vigtigste fordel – nemlig at flere af de undersøgelser, der peges på viser, at ophold i naturen øger livstilfredsheden, vitaliten, giver en følelse af meningsfuldhed og øger lykkefølelsen.

Der er altså mange gode grunde til at træde ud i naturen så ofte som muligt i vores til dagligt travle og krævende liv.

Fordele ved både Yin og Yang yoga

Heldigvis er udbredelsen og forståelsen af yoga blevet mere almindelig og betragtes ikke længere som nogle mystiske øvelser, som kun få mennesker udøver. I dag har stort set hver by mindst et yoga studio og landet over er der tusindevis af udøvere.

I praksis er den mest udbredte yogaform Hatha yoga. Denne yoga form er yang yoga og betyder kraftfuld yoga. Den blev oprindeligt udviklet til at styrke kroppens muskler og forberede den på de andre yoga former. I dag er Hatha yoga kendt som den yoga form, der gør os stærkere, sundere og roligere.

Via moderniseringen og vestliggørelsen af Hatha yoga er nogle principper og øvelser gået tabt. Bl.a. den del af yoga øvelserne, der betragtes som yin øvelserne. Det er de øvelser, der arbejder med det dybe væv og leddene.

Yin yogaen arbejder med det dybe væv, sener, led og knogler. I øvelserne med knogler og led skal man være opmærksom på sin krop og ikke tvinge kroppen ud i øvelserne. Udøver man ikke yin yoga på en intelligent måde, kan man risikere skader. Derfor gå varsomt frem!
Yin yoga er meget meditativ og rolig på grund af de lange tidsintervaller som øvelserne holdes i. Det betyder, at det er en simpel men svær yoga. Det svære opstår, fordi man holder positionerne i 2 til 20 minutter, hvilket i nogle tilfælder er svært udfordrende samtidig med at sindet skal holdes roligt og vejrtrækningen stabil. Men jeg skal sige, at når først du har opnået tilfredsstillelsen ved at være i yin positionerne i 20 velværende minutter per øvelse, så får du en dyb forståelse for, hvorfor yang yoga kun har dækket halvdelen af yogaens øvelser og fordele.

Nogle steder dyrkes yin yoga som meditativ yoga eller healende yog og yang yoga dyrkes mange steder som hata yoga. Men øvelserne i de to kan ikke stå alene, hvis man ønsker det fulde mentale og fysiske udbytte af yogaen – de kan med fordel kombineres i yoga programmet, således at yon udføres den ene dag og en anden dag er det yang yoga, der udføres.

At forstå at yin yoga er øvelser for den anden del af kroppen end yang yoga er kun begyndelsen af at forstå definitionen af de underliggende principper af yin og yang yoga. Jeg vil derfor anbefale de yoga udøvere, der gerne vil have den absolutte effekt ud af yogaen og yoga livsstilen at integrere både yin og yang i både øvelser og livsstil. På den måde opnåes en smedigere, stærkere og stabil krop og sind.

kort meditations øvelse

Er du allerede stresset eller mærker du, at du er fortravlet i dagligdagen, så kan det være en god hjælp at give dig selv fem minutter dagligt til en lille meditations og visualiserings øvelse.

Øvelse

  • Sæt dig en en behagelig stilling med rank ryg.
  • Luk dine øjne og visualiser et blåt roligt bølgende hav.
  • Lad dit åndedrag komme helt ned i maven, så du kan mærke maven udvide sig på indåndingen og falde ind, når du puster ud.
  • Samtidig med indåndingen, visualiser du en stor bølge komme imod dig, skylle ind over dig og tager al stress og uro med sig, når den ruller tilbage i havet.
  • Gentag – og gør dit åndedrag længere og længere.